Kjøpe Tolter

Kjøpe Tolter uten Resept

Tolter (Detrol) Beskrivelse

Tolter er en perfekt løsning, som bidrar til å kjempe mot overaktiv blære med symptomer på urinfrekvens, inkontinens, haster.

Tolter virker ved å blokkere nerveimpulser som spør blæren til kontrakt.

Tolter er også kjent som Tolterodine, Roliten, Detrusitol, Terol LA.

Generisk navn Tolter er tolterodintartrat.

Merkenavn av Tolter er Tolter LA, Tolter

Tolter (Detrol) Dosering

Tolter er tilgjengelig.

 • 1mg lav dosering
 • 4mg ?kt Dosering

Tolter kan tas i form av tabletter, flytende piller, tygg piller , drops som skal tas gjennom munnen.

Ta Tolter tabletter muntlig med eller uten mat.

Ikke knuse eller tygge den.

Ta Tolter på Samtidig med vann.

Hvis du ønsker å oppnå mest effektive resultatene ikke slutte å ta Tolter plutselig.

Tolter (Detrol) Missing av dose

Du må ikke ta dobbel dose. Hvis du glemmer en dose skal du ta den så snart du husker om savnede. Hvis det er tid for neste dose, bør du fortsette ditt vanlige doseringsplan.

Tolter (Detrol) Overdose

Hvis du overdose Tolter og du ikke føler deg bra bør du gå til legen din eller helse omsorg leverandøren umiddelbart. Symptomer på Tolter dosering:. Døsighet, tåkesyn, tørre øyne, coprostasis, tørr munn

Tolter (Detrol) Lagring

Lagre ved romtemperatur mellom 15 og 30 grader C (59 og 86 grader F ) unna fuktighet og varme. Kast ubrukte medisiner etter utløpsdatoen. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Tolter (Detrol) Bivirkninger

Tolter har sine bivirkninger. Den vanligste er:

 • tåkesyn
 • døsighet
 • magesmerter
 • dyspepsi
 • artralgi
 • migrene
 • munntørrhet
 • svimmelhet
 • tørre øyne
 • costiveness
 • diaré

Mindre vanlige, men mer alvorlige bivirkninger under tar Tolter:

 • allergi reaksjoner (urticaria, pustevansker, utslett og utbrudd)
 • unormale hjerteslag
 • forvirring
 • se ting eller hører stemmer som ikke eksisterer
 • problemer med vannlating
 • brystet paindyspnoea
 • rask vektøkning

Bivirkninger manifestasjoner er ikke bare avhengig av medisin du tar, men også avhenge av din helse tilstand og på de andre faktorene.

Tolter (Detrol) Kontraindikasjoner

Ikke ta Tolter hvis du er allergisk mot Tolter komponenter.

Ikke ta Tolter mens du er gravid eller har nurseling.

Unngå . alkohol

Ta Tolter med forsiktighet dersom du tar bepridil (Vascor), cisaprid (propulsid), klorokin (Arelan) eller halofantrin (Halfan), ciklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); narkotiske medisiner som levomethadyl (Orlaam); eller metadon (Dolophine, Methadose), pentamidin (NebuPent, Pentam), vinblastin (Velban); antibiotika som azitromycin (Zithromax), klaritromycin (Biaxin), diritromycin (Dynabac), erytromycin (E-Mycin, E?S, Erythrocin, Ery- Tab), pentamidin (NebuPent, Pentam), sparfloxacin (Zagam), telitromycin (Ketek), legemidler til behandling av psykisk lidelse, slik som klorpromazin (Thorazine), mesoridazin (Serentil) pimozid (Orap), eller tioridazin (Mellaril); eller hjerterytmen medisin som amiodaron (Cordarone, Pacerone), dofetilide (Tikosyn), disopyramid (Norpace), prokainamid (Procan, Pronestyl), kinidin (Cardioquin, Quinaglute), eller sotalol (Betapace), Arsenikk (Trisenox); haloperidol (Haldol), droperidol (Inapsine).

Du bør være forsiktig når du kjører eller bruker maskiner.

Det kan være farlig å bruke Tolter hvis du lider av eller har en Historien om en blokkering i magen eller tarmen, ubehandlet eller ukontrollert glaukom, nyresykdom, "Long QT-syndrom", blokkering av urinveiene (problemer med vannlating), leversykdom.

Det kan være farlig å slutte Tolter tar plutselig.

Tolter (Detrol) Ofte stilte spørsmål

Q: Hva betyr Tolter bety

A:? Tolter er en perfekt løsning, som bidrar til å kjempe mot overaktiv blære med symptomer på urinfrekvens, inkontinens, haster.

Q: Hva er generiske og merkenavn av Tolter

A:? Generisk navn Tolter er tolterodintartrat. Merkenavn av Tolter er Tolter LA, Tolter.

Q:? På hvilken måte Tolter operere

A: Tolter virker ved å blokkere nerveimpulser som ber blæren til kontrakt.

Kjøpe Tolter

Kjøpe Tolter (Detrol) på nettet, kjøpe Tolter (Detrol) online uten resept, kjøpe Tolter (Detrol) uten resept, kjøpe Tolter (Detrol) billig, kjøpe Tolter (Detrol) uten resept, kjøpe Tolter (Detrol) fra Canada, kjøpe Tolter (Detrol) Canada, bestilling Tolter (Detrol) på nettet, bestilling Tolter (Detrol) online uten resept, orden Tolter (Detrol) uten resept, Tolter (Detrol) oral pille

top